Épilogue • ਐਪੀਲੋਗ

“ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਤੀ, ਖੁਲ੍ਹੀ ਪੌਣ, ਪੱਸਰੇ ਪਰਬਤ, ਮੁਸਕ੍ਰਾਉਂਦਾ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਰ੍ਹਦੀ ਸੁੰਦਰ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ, ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਹ ਬਣਨਾ ਸਿਖਾਇਆ”

 

ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵੇਖਣਾ –

ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

« le vaste territoire, plein air, larges montagnes, soleil souriant et même parfois merveilleuse bruine lui ont tous appris à avoir l’esprit libre »

 

Je regarde mes ancêtres danser le bhangra

L’héritage de ce moment