Poem

“ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਤੀ, ਖੁਲ੍ਹੀ ਪੌਣ, ਪੱਸਰੇ ਪਰਬਤ, ਮੁਸਕ੍ਰਾਉਂਦਾ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਰ੍ਹਦੀ ਸੁੰਦਰ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ, ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਹ ਬਣਨਾ ਸਿਖਾਇਆ”

 

ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵੇਖਣਾ –

ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

“the vast land, open-air, wide mountains, smiling sun and even sometimes the beautiful drizzles, all taught him to be a free spirit”

 

Watching my elders dance the bhangra

The heritage of the moment

The air is guru, the waters are father and the earth is mother

From the heart of the dance

There is no borders in Punjabiat learning

The poetry of faith

The stories of bhangra

To be a Sikh is to study the hand of the guru

The journey into a new home

The strength to persevere

The courage to keep close

The moment of knowledge and heritage

This is the dance of the spirit

 

Poem by Phinder Dulai 

ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਹੈ

ਨਾਚ ਦੀ ਰੂਹ ਤੋਂ

ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ

ਆਸਥਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ

ਭੰਗੜੇ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ

ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ

ਇਕ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਲ

ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਹਸ

ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪਲ

ਇਹੋ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਚ ਹੈ

 

ਫਿਿੰਦਰ ਦੁਲਈ ਦੀ ਕਵਿਤਾ

This expansive sky

Measures the moment

Through gestures of the hands

The movement of the arms

A rhythmic kicking of the legs

All counted in seconds

That lead to movements of minutes

Jhoomar circled swaying in step

From second-to-second leading

To movements of minutes

On a stage in the Yukon

Made of trees, grass and sky

“life is an art” making “the most of every moment”

 

Poem by Phinder Dulai 

ਇਹ ਪੱਸਰਿਆ ਆਕਾਸ਼

ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ

ਬਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਆਂ

ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਤਾਲ ਵਿਚ ਬੱਝਿਆ ਚਲਨ

ਸਭ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਿਣਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਤੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਝੂੰਮਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਚਦੇ ਕਦਮ

ਸੈਕੰਡ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵਿਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਯੂਕਾਨ ਦੀ ਇਕ ਸਟੇਜ ਉਤੇ

ਜੋ ਬਿਰਖਾਂ, ਘਹ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ

“ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕ ਕਲਾ ਹੈ” ਜੋ “ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਣਦੀ ਹੈ”

 

ਫਿਿੰਦਰ ਦੁਲਈ ਦੀ ਕਵਿਤਾ

A circular movement

Always from left to right

Hands stretch to white line of the horizon

Where sky kisses the earth through pale light

From the snow covered paths of Yukon

The verdant grass of Alice Lake park in Squamish

From the wilderness of the Yukon

And the backside of his cabin

Spreading joy hope and positivity for survival

As food and water is

From the autumn leaves of the cabin’s surroundings

From the S.S. Klondike national historic site

To the cobbled paths of Quebec City

From the turbaned smiling face

To the far reaches of the Canadian landscape

Spreading much needed joy

Youthful diurnal course

To the migration from the self to the bare branches

Of a Yukon winter

The urgency of building bridges crossing cultures

Together they dance in unity and joy

 

Poem by Phinder Dulai 

ਚੱਕਰ ਕਟਦੇ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ

ਹੱਥ ਪੱਸਰਦੇ ਹਨ

ਆਕਾਸ਼-ਸੀਮਾ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਲੀਕ ਤੱਕ

ਜਿੱਥੇ ਅੰਬਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੀਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ

ਯੂਕਾਨ ਦੇ ਬਰਫ ਢਕੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ

ਸਕੁਆਮਸ਼ ਦੇ ਐਲਸ ਲੇਕ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਹਰੇ ਘਾਹਾਂ ਤੋ

ਯੂਕਾਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ

ਆਨੰਦ ਉਮੀਦ ਤੇ ਸਾਕਾਰ-ਸੋਚ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੱਸਰਦੇ ਹੱਥ

ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਖੁਰਾਕ

ਕੈਬਨ ਦਵਾਲੇ ਖਿਲਰੇ ਪਤਝੜ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ

ਐਸ ਐਸ ਕਲੋਨਡਾਇਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ

ਕਿਉਬੈੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਥਰੀਲੇ ਰਾਹਾਂ ਤੱਕ

ਦਸਤਾਰ ਸਜੇ ਮੁਸਕ੍ਰਾਉਂਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ

ਦੂਰ ਦੂਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਤੱਕ

ਆਨੰਦ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਹੱਥ, ਜਿਥੇ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ

ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰਾ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਯੂਕਾਨ ਦੀ ਸਿਆਲ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੱਕ

ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਦਾ ਨਾਚ ਨਚਦੇ ਹਨ

ਸਭਿਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿਚ

 

ਫਿਿੰਦਰ ਦੁਲਈ ਦੀ ਕਵਿਤਾ

Bend the leg, hands up to the sky

Brown body basks in the liminal light of the yukon

The saffron turban an elegant head dress

Raised hands

The shaking of the head

The pale ground

Hard packed permafrost

The landscape a body to stand on

Next to a wood cabin

 

Poem by Phinder Dulai 

ਲੱਤ ਉਪਰ, ਹੱਥ ਅੰਬਰ ਵੱਲ

ਇਕ ਭੂਰਾ ਸਰੀਰ ਅਨੰਦਿਤ ਹੈ ਯੂਕਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ

ਸਿਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰ

ਹੱਥ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ

ਸਿਰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਲਹਿਰਦਾ

ਮੈਦਾਨ ਪੀਲਾ

ਪਰਮਾਫਰਾਸਟ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ

ਇਕ ਵੁੱਡਕੈਬਿਨ ਦੇ ਬਾਹਰ

ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ

ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿਛਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਾਂਗ

 

ਫਿਿੰਦਰ ਦੁਲਈ ਦੀ ਕਵਿਤਾ